Přírodní hřiště Jablonec

Přírodní hřiště Jablonec

Zahrada pana čápa

Zahrada pana čápa

Přírodní zahrada v Kostelci nad Orlicí

Přírodní zahrada v Kostelci nad Orlicí

Dětské hřiště v obci Slatina

Dětské hřiště v obci Slatina

Přírodní zahrada Šestajovice

Přírodní zahrada Šestajovice

Komplexní revitalizace veřejného prostranství ve Vésce - I. etapa

Komplexní revitalizace veřejného prostranství ve Vésce - I. etapa

Výstavba chodníků v Supíkovicích

Výstavba chodníků v Supíkovicích

Rekonstrukce školního hřiště na dvoře ZŠ Sudoměřice

Rekonstrukce školního hřiště na dvoře ZŠ Sudoměřice

Snížení energetické náročnosti OÚ

Snížení energetické náročnosti OÚ

Přírodní poddvorská zahrada

Přírodní poddvorská zahrada

Zahrada Mikulčice

Zahrada Mikulčice

Zavedení separace bioodpadů v obci Vlčice

Zavedení separace bioodpadů v obci Vlčice

Navrhované opatření spočívalo v pořízení systému odděleného sběru, čímž dochází ke zkvalitňování nakládání s odpady. Realizací projektu dojde k vyprodukování 184 t biologicky rozložitelného odpadu ročně.