EURO - PRO servis, s. r. o.

Naše služby a zaměření

EURO - PRO servis, s. r. o. nabízí profesionální odbornost, flexibilní, individuální přístup a osobní poradenství v oblasti strukturálních, národních, krajských a soukromých fondů. Poskytujeme dotační poradenství klientům v celém spektru činností a zaměření, zvláštní důraz klademe na nově vzniklé společnosti nebo organizace. Spolupracujeme s různým množstvím žadatelů v průběhu rozdílných etap jejich obchodního či společenského rozvoje.

Společnost EURO - PRO servis, s. r. o. je zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblastech strukturální politiky subjektům z celé České republiky, převážně obcím a městům. Ke svým klientům řadíme i fyzické osoby, které hledají jiné dotační možnosti, kdy strukturální fondy fyzickým osobám čerpat dotace na bydlení toto jinak neumožňují. Našim cílem je budování spokojené klientely založené na vzájemné důvěře a respektu. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou, kdy výstupem je spokojený žadatel/příjemce dotace.

Naší klientele i zájemcům poskytujeme služby v oblastech:

  • zpracování projektových žádostí o dotace včetně realizace a monitoringu
  • zadávací ( výběrová ) řízení včetně zakázek malého rozsahu
  • poradenství v rámci rekonstrukcí či novostaveb rodinných a bytových domů
  • poradenství v rámci rekonstrukcí či novostaveb veřejných budov s cílem zvýšení úspor energií a šetrnosti vůči životnímu prostředí
  • zprostředkovatelskou činnost při prodeji nemovitostí jak zrekonstruovaných objektů, tak i objektů před rekonstrukcí
  • dotační servis pro dětská hřiště a sportoviště, skateparky, víceúčelové sportovní areály, zahrady v přírodním stylu, vybavení školních a mateřských zahrad, fitparky pro mládež
  • zprostředkování obchodu a služeb

Naše certifikáty
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Přeshraniční spolupráce
Finanční řízení